Select Page

V okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti bosta za dijake/inje 3. R in 3. A oddelka organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja.

poklici_vsi_FINAL


V torek, 11. oktobra 2016, bosta za 3. R/IB (16 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Dijaki se zberejo ob 7.15 uri v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.15 ure. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter v primeru, da se ne želijo cepiti proti tetanusu, podpisano izjavo o odstopu od cepljena (obrazec dobijo pri razredničarki).

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.


V torek, 18. oktober 2016, bosta za 3. A/IB (6 fantov in 11 deklet) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Fanti se zberejo ob 7.15 uri, dekleta pa ob 8.45 uri v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.15 ure. Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter v primeru, da se ne želijo cepiti proti tetanusu, podpisano izjavo o odstopu od cepljena (obrazec dobijo pri razredničarki).

Istega dne imajo dijaki/inje 3. A/IB zobozdravstveni pregled (glej obvestilo na spletni strani šole).

Po zdravniškem pregledu, zdravstveni vzgoji in zobozdravstvenem pregledu dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 3)