Select Page

GRADIVO IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

Izposojeno gradivo iz šolske knjižnice morate vrniti razredniku/čarki najkasneje v sredo, 24. 6. 2020.


VRAČILO UČBENIKOV V UČBENIŠKI SKLAD

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Učbenike iz učbeniškega sklada morate vrniti razredniku/čarki v sredo, 24. 6. 2020, oziroma na dan razdelitve spričeval.

GIMNAZIJA

Učbenike iz učbeniškega sklada boste vrnili v septembru 2020.


NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Naročilnico dobite na spletni strani šole (zgornji meni Dijaki –> Seznam učbenikov –> Učbeniški sklad –> Naročilnica 2020/21 in obvestilo staršem).

Izpolnjeno naročilnico prinesite razredniku najkasneje do srede, 24. 6. 2020.

Dijaki s popravnimi izpiti izpolnjeno naročilnico prinesite na šolo do 10. 7. 2020.

Šolska knjižnica