Select Page

Video natečaj Eathink 2015

Inštitut za trajnostni razvoj vabi k sodelovanju v nacionalnem video natečaju za izdelavo 30 sekundnega videa – družbeno odgovornega oglasa na temo odgovorne potrošnje, trajnostnih prehranskih sistemov in pravice do zdrave hrane z vidika SAMOPRESKRBE S HRANO.

Namen natečaja je spodbujati aktivno udeležbo dijakov pri reševanju zgoraj omenjenih problematik in poteka v okviru projekta EAThink2015.

Kdo lahko sodeluje?

Natečaj je odprt za srednješolce in bo potekal na dveh ravneh, nacionalni in evropski. Prijavi se lahko skupina dijakov ali celoten razred.

Pomembni roki

Rok za oddajo video posnetkov: 28. februar 2017
Naznanitev zmagovalca: 10. marec 2017

Teme natečaja

Družbeno odgovorni oglasi naj se dotaknejo ene ali več od naslednjih tem:

  • Izobraževanje o izbiri živil in o kritični potrošnji: Analiza oglaševalske in tržne strategije glavnih blagovnih znamk živil in verig trgovin na drobno. Vplivi (okoljski, socialni, ekonomski) prehranjevalnih navad, razumevanje oznak na živilih (ekološko, pravična trgovina…), ocenjevanje in zmanjševanje okoljskega odtisa v povezavi s prehranjevalnimi navadami.
  • Pravica do hrane: Dostop do primerne in zadostne hrane, vzroki podhranjenosti (lakota, “nevidna lakota”).
  • Ekološko vrtnarjenje: Pomen lokalne ekološko pridelane hrane in krepitev družbene povezanosti (npr. vrtci/šole in okoliške ekološke kmetije). Spodbujanje urbanega vrtnarjenja (šolski ekovrtovi, skupni vrtovi, vrtičkarstvo, …).

Zaželeno je, da čim bolj povežete lokalni in globalni vidik izbranih tem, ob upoštevanju izzivov, s katerimi se srečujejo države z razvojnimi težavami (samopreskrba s hrano in pravica do hrane).

Več o natečaju, prijavnica, soglasje staršev oz. skrbnikov za objavo in uporabo videoposnetkov.

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 439 74 60, 051 368 890, 0590 71 333
E-pošta: info@itr.si
Splet: http://itr.green-smoothie.org, www.solskiekovrt.si

Video natečaj Eathink 2015 - sofinancira EU


(Število obiskov: 3)