Select Page

V sredo, 18. septembra 2019, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirano predavanje in opravljanje izpita iz varstva pri delu za prvi letnik in opravljanje izpita iz varstva pri delu za tretji letnik programa tehnik računalništva.

Izvajalca predavanja in izpita iz varstva pri delu bosta Boris Cunja, dipl. inž. pom., in Matic Jesenšek, spec. dipl. var. inž.

Dijaki morajo imeti s seboj pisalo in beležko oziroma zvezek. Pri pisanju izpita navaden svinčnik ali rdeč kemični svinčnik NISTA DOVOLJENA.

Predavanje in izpit bosta potekala po spodnjem razporedu:

Šol. ura

Razred Vsebina

Št. učilnice

1.

3. R/IB in dijak 2. R/IB Izpit (pisno preverjanje znanja)

13

2.

3.

1. R/IB in posamezni dijaki 2. R/IB Predavanje

13

4. b

5.

Izpit (pisno preverjanje znanja)

Za dijake 1. R/IB oddelka sta udeležba na predavanju in opravljen izpit iz varstva pri delu OBVEZNA in pogoj uspešno zaključenega srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa tehnik računalništva. Za dijake 3. R/IB oddelka je opravljen izpit iz varstva pri delu OBVEZEN in pogoj uspešno zaključenega srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa tehnik računalništva.

Dijaki 2. R/IB oddelka, ki v šolskem letu 2018/19 niso opravili izpita iz varstva pri delu, se pridružijo dijakom 1. R/IB oddelka. Dijak 2. R/IB oddelka, ki ponavlja letnik, opravlja z dijaki 3. R/IB oddelka samo izpit iz varstva pri delu.

Zamenjave učilnic
1. šolska ura: 1. R/IB v 6
2. šolska ura: 1. R/IB v 6
3. šolska ura: 3. R/IB v 12
4. a šolska ura: 3. R/IB v 6

Vodstvo šole