Select Page

Splošna matura

PREDMETI

Kandidat opravlja izpit iz treh obveznih predmetov skupnega dela splošne mature:

  • slovenščina,
  • tuji jezik (osnovna ali višja raven),
  • matematika (osnovna ali višja raven),

in dveh izbirnih predmetov med naslednjimi:

  • nemščina, italijanščina, francoščina, španščina,
  • fizika, kemija, biologija,
  • zgodovina, geografija, sociologija, psihologija.

Opombe:

  • med predmeti filozofija, psihologija in sociologija kandidat lahko izbere samo enega,
  • na osnovni ali višji ravni zahtevnosti lahko opravlja izpit iz tujega jezika,
  • kandidat lahko izbere še tretji predmet iz izbirnega dela splošne mature (šesti predmet).

USPEH NA MATURI

Kandidat opravi splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno, oziroma je opravil en izpit po načelu pogojno pozitivne ocene. (Kandidat je pozitivno ocenjen, če je pri predmetu obveznega dela splošne mature na osnovni ravni dosegel najmanj 80 odstotkov točk, potrebnih za pozitivno oceno, in je hkrati pri drugih predmetih dosegel pozitivno oceno, vsaj pri dveh pa oceno dobro (3)).

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič. Kandidat z najmanj tremi pozitivnimi ocenami ima pravico do dvakratnega opravljanja enega ali dveh popravnih izpitov v prvih treh naslednjih zaporednih izpitnih rokih.

Kdor je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature, pri tem pa lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Za splošni uspeh se upošteva boljša ocena.


(Število obiskov: 2)