Select Page

Brezplačni šolski avtobusni prevozi, ki jih za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s stalnim bivališčem na območju občine Ilirska Bistrica, katerih bivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja, organizira Občina Ilirska Bistrica s ponedeljkom, 18. 5. 2020, vozijo po običajnem voznem redu, s tem da se izvaja samo 1. odvoz.

Šolski vozni redi prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. (zadnja sprememba 1. 11. 2019)

Javni potniški promet je bil sproščen v ponedeljek, 11. 5. 2020.

Avtobusni in železniški vozni redi na relaciji Ilirska Bistrica – Postojna – Ilirska Bistrica

Potniki morajo spoštovati zaščitne ukrepe, med drugim si morajo ob vstopu v vozilo razkužiti roke, med vožnjo pa nositi zaščitno masko.

Vodstvo šole