Select Page

Sociologija

Referati pri predmetu sociologija

Kaj je referat? referát  -a m (ȃ) 1. govornemu podajanju namenjeno besedilo a) ki obravnava vsebinsko zaokroženo strokovno snov, predavanje: prebrati, sestaviti referat; referat o novih virih energije; referat in koreferat / imeti, podati referat b) ki seznanja koga,...

2. pisno ocenjevanje znanja – Gradivo

II. vsebinski sklop: KULTURA IN SOCIALIZACIJA, 2. učna tema: SOCIALIZACIJA UČNA ENOTA: DEJAVNIKI SOCIALIZACIJE Dejavniki ali agensi socializacije so različna družbena okolja: družina, skupine vrstnikov, šola, množični mediji, delovno okolje, religiozne skupine oz....

Razprava o udeležbi mladih na volitvah

V ponedeljek, 23. 12. 2013, smo se dijaki 2. A/IB udeležili tekmovanja Evrošola Primorska, ki je potekalo v Ajdovščini in je bilo simulacija Evropskega parlamenta. Po prihodu smo se dijaki iz Ilirske Bistrice, Ajdovščine in Sežane razvrstili po teatralni učilnici....

Simulacija delovanja Evropskega parlamenta za 2. A/IB

V ponedeljek, 23. decembra 2013, se bodo dijaki/nje 2. A/IB oddelka udeležili regijskega srečanja šol primorske regije v Ajdovščini, kjer bo potekala simulacija delovanja Evropskega parlamenta, v kateri bodo dijaki/inje 2. A/IB oddelka tudi aktivno sodelovali. Odhod...