Select Page

Sociologija

Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje pisnega izdelka

Citiranje in navajanje literature Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, tako dobesedno citiranje kot tudi povzemanje in parafraziranje, je treba v besedilu podpreti z referenco (citiranje), na koncu prispevka pa je treba reference navesti v seznamu...

Kulturna pluralnost

Predvsem moderne družbe zelo heterogene, kompleksne, notranje strukturirane in slojevite (stratificirane). → Mnoštvo različnih skupin → različni načini življenja (različnost glede na družbeni položaj, izobrazbo, generacijsko pripadnost, poklicno udejstvovanje,...

Fenomen Islamske države – predavanje dr. Primoža Šterbenca

O predavatelju: Predavatelj dr. Primož Šterbenc je diplomiral in magistriral iz politologije - mednarodnih odnosov ter doktoriral iz sociologije religij. Delal je kot asistent na Katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in kot...

Tiranija biološke družine – K referendumu o zakonski zvezi

dr. Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik Tiranija biološke družine 5 november 2015 Tiranija je zelo preprosta in za nekatere ljudi, ki so pripravljeni biti hlapci, celo učinkovita: zakonsko zvezo sestavljata izključno mož in žena. Namesto da bi se pogovarjali o...

Razbijamo mite in predsodke o beguncih

Na spletni strani Begunci.net lahko spremljate kritično ovrednotenje medijskih objav o beguncih, pogosto zastavljena vprašanja in odgovore nanja, aktualna poročila s terena ter ozadja in okoliščine, ki so privedle do "begunske krize".

Z resničnostnimi šovi v sam slovenski vrh

V letu 2015 Slovensko sociološko društvo obeležuje petdeset let delovanja. V okviru aktivnosti ob obeležitvi polstoletnega jubileja je bil objavljen razpis za najboljši srednješolski sociološki esej. Razpis je ponujal mladim možnost, da izkažejo razvitost sociološke...

4. pisno ocenjevanje znanja – Gradivo

V. vsebinski sklop: IZZIVI SODOBNEGA SVETA, 1. učna tema: GLOBALIZACIJA, 2. učna tema: EKOLOŠKI PROBLEMI, 3. učna tema: DEMOGRAFSKE RAZMERE V SODOBNEM SVETU 1. učna tema: GLOBALIZACIJA   Učna enota: MODERNIZACIJA IN NASTAJANJE SVETOVNEGA SISTEMA Začetki...