Select Page

Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
vabita na simpozij

Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika,

ki bo potekal 9. septembra 2021
v dvorani Sv. Frančiška Asiškega (Koper, Slovenija).

 

  • Dogodek bo potekal v hibridni obliki, v živo in po ZOOM povezavi.
  • Za udeležbo na dogodku v živo veljajo PCT pogoji.
  • Več informacij o dogodku in program simpozija si lahko preberete TUKAJ.
  • Prijavite se preko spletnega obrazca TUKAJ.

Trenutna kriza Covid-19 je foucaultovski pojem biopolitike, ki je v akademskem in širšem kulturnem diskurzu v preteklih desetletjih postal skoraj že obrabljen, poživila. Če je bila prej zamisel, da pandemija ni zgolj – ali v določenih primerih celo ne primarno – problem naravoslovja, v veliki meri omejena na humanistično in družboslovno stroko, so v preteklem letu politične in družbene dimenzije »zdravja« postale očitne skoraj vsakomur. Pa vendarle je »pandemijo« kot politični in družbeni fenomen potrebno še podrobneje raziskati, da bi razkrili njeno pestro in raznoliko strukturo. Retorika lahko tukaj s svojo analizo aktualnega kot tudi preteklega javnega govora in komunikacije ponudi dragocen vpogled v vprašanje zakaj, kdaj in kako lahko majhna, razmnožujoča se molekularna struktura – tj. virus – postane središče velikega zanimanja politike, ekonomije, izobraževanja in številnih drugih nacionalnih in mednarodnih družbenih polj. Morda je še najpomembneje, da nam lahko pomaga razumeti, kako diskurzivne in lingvistične reprezentacije strukturirajo družbeno življenje in kako je mogoče politične odločitve s pomočjo retoričnega dispozitiva uokviriti na način, da služijo včasih neslutenim namenom.

Izbor govork in govorcev na srečanju, kot so dr. Ali Žerdin, dr. Barbara Rajgelj, dr. Rastko Močnik, dr. Kristian Bjørkdahl …, jamči, da bodo tematike, povezane z diskurzi pandemij, obravnavane z vidika različnih perspektiv, vključujoč zgodovinske, kulturne, politične, filozofske in tudi izobraževalne vidike. Poleg individualnih prezentacij bo občinstvo ob koncu dneva lahko sodelovalo tudi na okrogli mizi, ki bo na primeru novega specialističnega programa iz retorike izpostavila pomembnost retorike kot tiste discipline, ki omogoča razumevanje različnih vidikov skupnostnega življenja.

Programski odbor simpozija: prof. dr. Igor Ž. Žagar, doc. dr. Janja Žmavc, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik