Select Page


POKLICNA MATURA 2019 (spomladanski rok)

petek, 5. julija 2019, bo ob 10.00 v učilnici št. 1 seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.

Rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2019 je prav tako v petek, 5. julija 2019.


SPLOŠNA MATURA 2019 (spomladanski rok)

V četrtek, 11. julija 2019, bo ob 12.00 v učilnici št. 1 seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku splošne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.


V primeru, da se kandidati sami ne morejo udeležiti podelitve maturitetnih spričeval, lahko pooblastijo starše ali polnoletnega sorojenca, da prevzame njihovo spričevalo (ob prevzemu spričevala je potrebno predložiti osebni dokument pooblaščenega prevzemnika in pisno pooblastilo kandidata). Kasneje je mogoče maturitetno spričevalo prevzeti po predhodnem dogovoru pri tajnici ŠMK za spološno maturo oziroma tajnici ŠMK za poklicno maturo.

mag. Sonja Škrlj Počkaj,
tajnica ŠMK za splošno maturo (za enoto v Ilirski Bistrici)

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za poklicno maturo