Select Page
RRA zeleni kras Gim_IB_barvna

Gimnazija Ilirska Bistrica v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras objavlja

razpis za sodelovanje pri (SEO) optimizaciji spletnega mesta www.zelenikras.si

Razpis za sodelovanje pri optimizaciji spletnega mesta (SEO) www.zelenikras.si je namenjen dijakom 2. in 3. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica. Izbrani kandidati bodo vključeni v dodatno izobraževanje o optimizaciji spletnih stani (SEO), o geografskem območju ter kulturnih in naravnih znamenitostih območja, ki ga pokriva Regionalna razvojna agencija Zeleni kras.

Na voljo sta 2 prosti mesti.

POGOJI SODELOVANJA:

Na razpis se lahko prijavijo dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, ki obiskujejo 2. ali 3. letnik gimnazijskega programa ali programa tehnik računalništva. Zaželeno je predznanje s področja izdelave in optimizacije spletnih strani. Dijaki, ki se prijavljajo na razpis, ne smejo imeti izrečenega vzgojnega ukrepa ukora oddelčnega učiteljskega zbora ali vzgojnega ukrepa višje stopnje, tj. ukor učiteljskega zbora, pogojna izključitev in izključitev, vzgojnih ukrepov, ki jih določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010).

POSTOPEK PRIJAVE:

Zainteresirani kandidati se prijavijo na razpis s poslanim e-poštnim sporočilom na gimnazija.ilb@scpo.si. Prijava naj vsebuje ime in priimek kandidata, oddelek na šoli, ki ga kandidat obiskuje, naslov stalnega bivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko in številko transakcijskega računa z nazivom banke, pri kateri je račun odprt.

Prijave zainteresirani kabndidati pošljejo na e-poštni naslov Gimnazije Ilirska Bistrica gimnazija.ilb@scpo.si

ROK PRIJAVE:

Rok za oddajo prijave je 7. marec 2017.

NAGRADE:

Izbrana kandidata bosta s strani Regionalne razvojne agencije Zeleni kras finančno nagrajena.

IZBOR KANDIDATOV:

Strokovna komisija Gimnazije Ilirska Bistrica, v sestavi učiteljev strokovnih modulov programa tehnik računalništva, bo med prijavljenimi kandidati izbrala najprimernejša kandidata, ki bosta vključena v optimizacijo spletnega mesta www.zelenikras.si. Pri izboru kandidatov bo upoštevano:

  • morebitno predznanje s področja izdelave in optimizacije spletnih strani ter
  • splošni učni uspeh preteklega šolskega leta oz. ocene splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov v šolskem letu 2016/17.

Več o Regionalni razvojni agenciji Zeleni kras.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 9)
Dostopnost