Select Page

V četrtek, 9. junija (4., 5., in 6. šolsko uro), in v petek, 10. junija 2016 (od 1. do 6. šolske ure), je za 2. letnik gimnazijskega programa potekal projektni dan (dneva) na temo »Geografska odkritja«.

Dijaki so se razdelili v štiri skupine in z vidika angleščine, španščine, geografije in sociologije preučevali geografska odkritja.

Teme pri posamezni skupini so bile sledeče: pri angleščini – British migrations to Australia in the 18th & 19th centuries, pri španščini – Predkolumbovske civilizacije, pri geografiji – Avstralija, celina priseljencev in pri sociologiji – “Geografska odkritja so prinesla več škode kot koristi”.

V petek, 10. junija 2016, 6. šolsko uro so vse skupine predstavile rezultate svojega dela.

Galerija slik.


(Število obiskov: 35)