Select Page

Voluntariat

Predstavitev prostovoljnega dela v tujini za dijake 3. in 4. letnika

»VOLUNTARIAT – ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO SCI SLOVENIJA«

Bodi prostovoljec in spremeni svoj svet!

Voluntariat – SCI Slovenija skozi mednarodne prostovoljske projekte promovira ideje družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje in vzgojo za mir ter strpnost.

Med počitnicami se lahko vključite v širok spekter aktivnosti preko kratkoročnih in dolgoročnih oblik mednarodnega prostovoljskega udejstvovanja: delo na uveljavljanju ženskih pravic in boj proti različnim oblikam diskriminacije, okoljevarstveno delo, osveščanje mladih, delo z otroci v mladinskih centrih, medkulturni in umetniških projekti itd.

Predstavili vam bomo, kaj je mednarodno prostovoljstvo, kako in kje se lahko vključite ter kakšne koristi vam to prinaša. Vabljeni!

PREDSTAVITEV BO V TOREK, 17. 5. 2016, 6. ŠOLSKO URO V UČILNICI ŠT. 12.

Iz vsakega razreda se predstavitve lahko udeleži do pet dijakov.

Marija Pirih,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 5)