Select Page

petek, 29. 9. 2017, ob 13.20 uri bo na Gimnazij Ilirska Bistrica v učilnici št. 13 predstavitev krožkov Gimnazije Ilirska Bistrica, ki se bodo ob s strani dijakov izkazanem interesu izvajali v šolskem letu 2017/18.

Krožki so namenjeni vsem dijakom na šoli glede na njihov interes. Pri teh dejavnostih sodelujejo dijaki prostovoljno. V kolikor se med šolskim letom pojavi interes dijakov za dejavnost, ki je na Gimnaziji Ilirska Bistrica še ne izvajamo, poskušamo zagotoviti ustreznega mentorja med učitelji oz. zunanjimi sodelavci.

Predstavili se bodo naslednji krožki:

KROŽEK MENTOR

ŠT. UR/TEDEN

Zgodovinski krožek Sonja Škrlj Počkaj, prof.

Priprava razstave

Literarno-novinarski krožek Mateja Rebec Hreščak, prof.

1

Prostovoljno delo Marija Pirih, univ. dipl. psi.

Koordinacija

Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih, univ. dipl. psi.

1 (april–junij)

Gledališki abonma Jasna Kramar Leban, prof.

Štiri predstave/leto

Odbojkarski krožek Alenka Vodopivec, prof.

2

Fotografski krožek Urban LipovžZ

2

Dramski krožek Katja Koren Valenčič, prof.

Po dogovoru

Krožek prve pomoči – NOVO Matej CelinZ, Zmago ŠtrajnZ

20/leto

Novinarji KK Plama-pur – NOVO Tomaž SlavecZ

Po dogovoru

Računalniški krožek Marko AmonZ

2

Bralni klub Mateja Rebec Hreščak, prof.

Eno srečanje/mesec

Pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica Elena Sedmak, prof.Z

2

Ustvarjalnikov podjetniški krožek Nejc KonjevičZ

2

Poleg krožkov Gimnazija Ilirska Bistrica izvaja tudi druge interesne dejavnosti, ki potekajo kot priprave na tekmovanja in udeležba na šolskih, regijskih in državnih pa tudi mednarodnih tekmovanjih. Te dejavnosti, pri katerih dijaki sodelujejo prostovoljno, so namenjene vsem dijakom na šoli glede na njihov interes. Priprave na tekmovanja, ki se bodo v primeru s strani dijakov izkazanega interesa izvajale so:

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR

ŠT. UR/TEDEN

Zgodovina Eneja Božič, prof.

Priprava na tekmovanja

Španščina Katarina Gospodarič, prof.

Priprava na tekmovanja

Italijanščina Cvetka Bajec, prof.

Priprava na tekmovanja

Nemščina Bojana Rosina Simonič, prof.

Priprava na tekmovanja

Matematika Marja Oberstar, prof.

Priprava na tekmovanja

Angleščina Erika Gombač

Priprava na tekmovanja

Biologija Barbara Dekleva, prof.

Priprava na tekmovanja

Geografija Dolores Sitar, prof.

Priprava na tekmovanja

Fizika Jadran Aleksić, prof.

Priprava na tekmovanja

Kemija Jernej Ekar, prof.

Priprava na tekmovanja

Robotika in informatika Klavdij Logar, prof.

Priprava na tekmovanja

Vljudno vabljeni na predstavitev in udeležbo na krožkih in pripravah na tekmovanja!

Vodstvo šole


(Število obiskov: 9)
Dostopnost