Select Page

petek, 4. 10. 2019, bo ob 13.20 na Gimnazij Ilirska Bistrica v učilnici št. 13 predstavitev krožkov in drugih interesnih dejavnosti Gimnazije Ilirska Bistrica, ki se bodo ob s strani dijakov izkazanem interesu izvajali v šolskem letu 2019/20.

Udeležba na predstavitvi krožkov Gimnazije Ilirska Bistrica je obvezna za oddelka 1. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva (1. A/IB in 1. R/IB). Dijaki oddelkov višjih letnikov se predstavitve krožkov udeležijo prostovoljno.

Predstavili se bodo naslednji krožki:

KROŽEK MENTOR

ŠT. UR/TEDEN

Pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica Elena Sedmak, prof.

2

Popotniški krožek mag. Sonja Počkaj Škrlj, prof.

2–3 ekskurzije

Zgodovinski krožek mag. Sonja Počkaj Škrlj, prof.

Priprava razstave

Računalniški krožek Marko AmonZ

2

Fotokrožek Dejan DamišZ

2

Podjetniški krožek Dejan Krebelj, prof.

StartUp vikend

Bralni klub mag. Mateja Rebec Hreščak, prof.

Eno srečanje/mesec

Gledališki abonma Jasna Kramar Leban, prof.

Štiri predstave/leto

Dramski krožek Katja Koren Valenčič, prof.

35/leto

Literarno-novinarski krožek Tamara Rojc, prof.
Tadeja Logar, prof.

35/leto

Šolsko glasilo (Ne)umnosti Tamara Rojc, prof.
Tadeja Logar, prof.

35/leto

Prostovoljno delo Franci Nahtigal, prof.

Koordinacija

Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih, univ. dipl. psi.

8/leto

Gorsko kolesarstvo Jurij Krebelj

Po dogovoru

Šolski ekovrt – NOVO Barbara Dekleva, prof.

Po dogovoru

Poleg krožkov bodo predstavljene tudi interesne dejavnosti, ki se izvajajo kot priprave na tekmovanja:

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR

ŠT. UR/TEDEN

Robotika in informatika Klavdij Logar, prof.

Priprava na tekmovanja

Matematični krožek Marja Oberstar, prof.

Priprava na tekmovanja

Biološki krožek Barbara Dekleva, prof.

Priprava na tekmovanja

Kemijski krožek

Klara Kresevič Bajec, prof.

Janja Fajdiga, prof.

Priprava na tekmovanja

Zgodovinski krožek Eneja Božič, prof.

Priprava na tekmovanja

Geografski krožek Dolores Sitar, prof.

Priprava na tekmovanja

Španomanija Katarina Gospodarič, prof.

Priprava na tekmovanja

Angleščina

Eva Kristan, prof.

Romana Štajnrajh, prof.

Priprava na tekmovanja

Italijanščina Cvetka Bajec, prof.

Priprava na tekmovanja

Nemščina Bojana Rosina Simonič, prof

Priprava na tekmovanja


VLJUDNO VABLJENI NA PREDSTAVITEV IN UDELEŽBO NA KROŽKIH IN DRUGIH INTERESNIH DEJAVNOSTIH!