Select Page

Fakulteta za humanistične študije FHŠ UP

V petek, 13. 1. 2016, bo 3. šolsko uro v učilnici št. 13 predstavitev FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE v Kopru.

Predstavitev je namenjena dijakom 3. in 4. letnika in se je lahko udeleži do pet dijakov iz vsakega oddelka 3. in 4. letnika, ki naj se profesorjem opravičijo vnaprej.

Marija Pirih,
Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 8)