Select Page

Dijaki, ki niso uspešno zaključili zaključnega letnika in ki še niso ponavljali, se lahko v šolskem letu 2020/21 ponovno vpišejo v zaključni letnik kot dijaki s podaljšanim statusom.

Vlogo za podaljšanje statusa dijaka in opravljanje manjkajočih obveznosti z opravljanjem izpitov v šolskem letu 2020/21 je potrebno nasloviti na kolegij Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, najkasneje do torka, 1. 9. 2020.

Prijavnico za vpis dijaka s podaljšanim statusom dijak izpolni in jo na šolo posreduje po e- pošti gimnazija.ilb@scpo.si najkasneje do petka, 11. 9. 2020.

Dijaku s podaljšanim statusom ni potrebno obiskovati pouka, pristopi le k izpitom, ki bodo razpisani 1 x mesečno od oktobra naprej in bodo objavljeni na spletni strani šole. Na izpit se mora prijaviti 5 delovnih dni pred rokom za izpit po e-pošti, odjavi pa se lahko 2 dni pred rokom izpita. Prijavnico dijak dobi na spletni strani šole – prijava dijaka/inje k izpitu.

Dijak, ki se v šolskem letu 2020/2021 vpisuje kot dijak s podaljšanim statusom ima status dijaka do 30. 9. 2021, tudi če v vmesnem času (šolsko leto 2020/2021) opravi vse obveznosti, razen v primeru zaposlitve, takrat mu status dijaka preneha.

Prijavnica za vpis dijaka s podaljšanim statusom

Vodstvo šole