Select Page

V okviru predmeta sociologija bomo tudi v šolskem letu 2019/20 svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra, obeležili z izdelavo plakatov, ki jih bomo polepili na panoje po šoli in razstavili v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica.

Časovnica izdelave plakatov:

  • 20. 9. 2019 – rok za izbiro naslova plakata
  • 4. 10. 2019 – rok za oddajo plakata
  • 8. 10. 2019 – razstava plakatov na panojih po šoli in v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica

Plakat naj bo velikosti 70 x 100 cm (šeleshamer formata B1).

Na plakatu naj bo nadnaslov: 10. X. – SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Poleg nadnaslova prilepite sliko (ali pa narišite) zeleno pentljo, ki je mednarodni simbol dneva duševnega zdravja. Zelena barva je simbol svobode.

Obvezno navedite vire in avtorja/ico plakata ter nalepite logotip šole.

Plakate oziroma vsebino plakatov boste predstavili v razredu pri rednem pouku. Datum predstavitve bomo skupaj določili naknadno (predvidoma okoli 10. 10. 2019). Predstavitev traja približno 5 minut.

NASLOVI PLAKATOV
  • Družbena konstrukcija telesa¹
  • Razumevanje telesa v sodobnih (post)modernih družbah¹
  • Opredeljevanje in družbeno-kulturna pogojenost pojmovanja zdravja
  • Medicinski pogled na zdravje, družbena vloga medicine in medikalizacija
  • Družbene neenakosti in zdravje

Lahko pa tudi sami v dogovoru z učiteljem izberete temo in oblikujete naslov plakata.

PRIPOROČENI VIRI IN LITERATURA
  • Počkar, M., Tavčar Krajnc, M. (2011). SOCIOLOGIJA. Učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS.
  • Druga strokovna literatura in viri po dogovoru z učiteljem.

Gorazd Brne, prof.


¹ Pogojno za 4. letnik.


Fotografije plakatov za obeležitev svetovnega dne duševnega zdravja 2019.