Select Page

Dragi dijaki in dijakinje zaključnega letnika,

v nadaljevanju vam posredujemo urnike priprav na maturo za zaključni letnik, ki bodo potekale v času od 18. do 29. 5. 2020 na šoli. Za udeležbo na pripravah na maturo je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca na spodnji povezavi. Prijavite se najkasneje do četrtka, 14. 5. 2020, do 12.00. Prijava je nujna zaradi organizacije pouka, pri čemer je potrebno nujno upoštevati vsa higienska priporočila, ki jih je pripravil NIJZ.

Prosimo vas, da se v času pouka zadržujete v predvidenih učilnicah in se čim manj gibate po šoli.

Upravni prostori šole

Upravni prostori šole (pisarna vodje Gimnazije Ilirska Bistrica, zbornica) bodo odprti v času priprav na maturo, to je med 8.00 in 13.00. Prosimo, da se uradnih ur držite in pri vstopu v upravne prostore upoštevate vse varnostne zahteve. Zaželeno je, da čim več aktivnosti urejate po e-pošti. Zahteve za morebitna potrdila o šolanju posredujte na e-naslov gimnazija.ilb@scpo.si, da vam jih pravočasno pripravimo.

Sprememba šolskega koledarja za šolsko leto 20219/20

MIZŠ je sprejelo nekaj popravkov šolskega koledarja. Vse ocene morajo biti zaključene do 22. 5. 2020, ko je tudi zaključna konferenca. Razdelitev spričeval bo v ponedeljek, 25. 5. 2020, ob 13.00. Spričevala vam bodo razdelili razredniki.

Bistveni novosti letošnjega šolskega leta sta:

  1. dijaki zaključnega letnika lahko opravljate po zaključku pouka dva predmetna izpita (višanje ocen). Datuma sta: 27. in 28. 5. 2020. Prijave na izpita boste oddali razrednikom v ponedeljek, 25. 5. 2020. Izpita bosta na šoli, predvidoma ob 9.00. Razporedi učilnic bodo določeni naknadno.
  2. dijaki zaključnega letnika, ki imajo zaključene negativne ocene, imajo letos dodatni izpitni rok za popravne izpite. En popravni izpit lahko dijak opravlja v času dopolnilnih izpitov, to je 28. 5. 2020. V primeru, da ima dijak samo en popravni izpit in ga uspešno opravi, lahko pristopi k spomladanskemu roku SM oz. POM.  Tudi na ta rok se boste prijavili v ponedeljek, 25. 5. 2020.

Splošna in poklicna matura 2020

Novost v letošnjem šolskem letu je, da bodo tako ustni kot pisni izpiti SM in POM potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, v Ilirski Bistrici, razen pisnih izpitov iz izbirnih maturitetnih predmetov SM (geografija, zgodovina, psihologija, biologija, kemija in španščina), ki bodo potekali na ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, v Postojni.

Podrobne informacije o poteku SM in POM bodo dijakom posredovana naknadno.

Vsem dijakom želimo uspešen zaključek šolskega leta.

Vodstvo šole

Ilirska Bistrica, 12. 5. 2020