Select Page

Tudi v šol. letu 2020/21 bo med obveznostmi dijakov/inj 3. letnika gimnazije izdelava seminarske naloge. V okviru predmeta sociologija lahko dijaki/nje izbirajo med naslednjimi naslovi:

  1. Analiza državnozborskih in lokalnih volitev 2018
  2. Begunci v Sloveniji
  3. Družbene posledice novega koronavirusa SARS-CoV-2
  4. Družbeni dejavniki vzpona nacizma
  5. Nacionalizem v Sloveniji
  6. Uporaba interneta in njegov vpliv na družbene odnose
  7. Upravno-politična ureditev v občini Ilirska Bistrica med letoma 1945 in 1994
  8. Vizija razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica po vstopu Hrvaške v EU

V kolikor obstaja interes, pa si lahko dijaki/nje izberejo katerikoli naslov iz Stalnega kataloga naslovov seminarskih nalog pri splošni maturi iz sociologije oziroma v dogovoru z učiteljem sami izberejo temo in oblikujejo naslov.

Navodila za pisanje seminarskih nalog

Seznam naslovov seminarskih nalog za 3. letnik gimnazije pri sociologiji pripravil Gorazd Brne, Ilirska Bistrica, 5. september 2020.