Select Page

Tudi v šol. letu 2021/22 bo med obveznostmi dijakov/inj 3. letnika gimnazije izdelava seminarske naloge. V okviru predmeta sociologija lahko dijaki/nje izbirate med naslednjimi naslovi:

  1. Begunci v Sloveniji
  2. Družbene posledice novega koronavirusa SARS-CoV-2
  3. Ne, ne bom se cepil/a
  4. Nacionalizem v Sloveniji
  5. Uporaba interneta in njegov vpliv na družbene odnose
  6. Upravno-politična ureditev v občini Ilirska Bistrica med letoma 1945 in 1994
  7. Vizija razvoja gospodarstva v občini Ilirska Bistrica po vstopu Hrvaške v EU

V kolikor obstaja interes, pa si lahko dijaki/nje izberejo katerikoli naslov iz Stalnega kataloga naslovov seminarskih nalog pri splošni maturi iz sociologije oziroma v dogovoru z učiteljem sami izberejo temo in oblikujejo naslov.

Navodila za pisanje seminarskih nalog

Seznam naslovov seminarskih nalog za 3. letnik gimnazije pri sociologiji pripravil Gorazd Brne, Ilirska Bistrica, 3. september 2021.


(Število obiskov: 1)