Select Page

Krožki in izvenšolske dejavnosti so namenjene vsem dijakom na šoli glede na njihov interes. Pri teh dejavnostih sodelujejo dijaki prostovoljno. V kolikor se med šolskim letom pojavi interes dijakov za dejavnost, ki je na Gimnaziji Ilirska Bistrica še ne izvajamo, poskušamo zagotoviti ustreznega mentorja med učitelji oz. zunanjimi sodelavci.

 

Krožki, ki se bodo v šolskem letu 2021/22 izvajali glede na interes dijakov in v skladu z razmerami in priporočili pristojnih institucij, povezanimi s COVID-19:

 

KROŽEK MENTOR e-POŠTA

LETNO ŠT. UR

TERMIN SREČANJ
Pevski zbor
Gimnazije Ilirska Bistrica
Ana Celin Lenarčič ana.celin-lenarcic@scpo.si

70

2 uri tedensko
Popotniški krožek Sonja Škrlj Počkaj,
Mateja Kafol
sonja.skrlj@scpo.si
mateja.kafol@scpo.si

35

2–3 ekskurzije v tujino
Gledališki abonma Teja Logar Morano teja.logar-morano@scpo.si

16

Štiri predstave letno
Bralni klub Mateja Rebec Hreščak mateja.rebec@scpo.si

35

okt., dec., feb., apr.
Računalniški krožek Nejc Konjevič nejc.konjevic@scpo.si

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Fotokrožek mentor določen naknadno mentor določen naknadno

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Zgodovinski krožek I Sonja Škrlj Počkaj sonja.skrlj@scpo.si

20

Po dogovoru, termin določen naknadno
Dramski krožek mentor JSKD igor.stemberger@jskd.si

70

Po dogovoru
Literarno-novinarski krožek Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Šolsko glasilo (Ne)umnosti Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Prostovoljno delo Franci Nahtigal franci.nahtigal@scpo.si

Izbirno

Po dogovoru
Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih marija.pirih@scpo.si

8

Po dogovoru
Podjetniški krožek Dejan Krebelj dejan.krebelj@scpo.si

Izbirno

StartUp vikend
Šolski ekovrt Andreja Kerin andreja.kerin@scpo.si

70

Po dogovoru
Novinarji KK Plama-pur Tomaž Slavec t.slavec@gmail.com

Po dogov.

Po dogovoru, termin določen naknadno
Robotika in informatika Klavdij Logar klavdij.logar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz robotike in informatike)

 

V kolikor bodo razmere in priporočila pristojnih institucij, povezana s COVID-19 omogočali, se bodo v šolskem letu 2021/22 v skladu s strani dijakov izkazanim interesom izvajale sledeče priprave na tekmovanja:

 

PODROČJE PRIPRAV NA TEKMOVANJE MENTOR e-POŠTA

LETNO ŠT. UR

TERMIN SREČANJ
Slovenščina Katja Koren Valenčič katja.koren@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na Cankarjevo tekmovanje)
Matematika Marja Oberstar marja.oberstar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz matematike)
Kemija Magdalena Klasinc,
Klara Kresevič Bajec
magdalena.klasinc@scpo.si,
klara.kresevic@scpo.si

10

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz kemije)
Biologija Barbara Dekleva barbara.dekleva@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz biologije)
Zgodovina Eneja Božič eneja.bozic@scpo.si

20

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz zgodovine)
Geografija Dolores Sitar dolores.sitar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz geografije)
Španščina Cvetka Bajec cvetka.bajec@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz španščine)
Angleščina Eva Kristan,
Erika Gombač
eva.kristan@scpo.si,
erika.gombac@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz angleščine)
Italijanščina Erika Gombač erika.gombac@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz italijanščine)
Nemščina Mojca Jenček Ocepek mojca.jencek.ocepek@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz nemščine)

 

 

 

 

 


(Število obiskov: 341)