Select Page

Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka SPLOŠNE in POKLICNE MATURE bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.SPLOŠNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka splošne mature 2017:

Torek, 11. julij Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
Nedelja, 20. avgust Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjava od mature na šoli
Četrtek, 24. avgust Pisni izpit – slovenščina
Petek, 25. avgust Pisni izpit – matematika
Sobota, 26. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Ponedeljek, 28. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Torek, 29. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Sreda, 30. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Petek, 15. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Poimenski razpored pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2017:

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2017 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2017. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.POKLICNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2017:

Četrtek, 6. julij Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku na šoli
Nedelja, 20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka poklicne mature na šoli
Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (letno spričevalo 4. oz. 5. letnika)
Četrtek, 24. avgust Pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
Petek, 25. avgust Pisni izpit – 3. predmet: matematika
Torek, 29. avgust Pisni izpit – 3. predmet: angleščina
Četrtek, 31. avgust Pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
Četrtek, 24. avgust–ponedeljek, 4. september Ustni izpiti in 4. predmet
Petek, 8. september Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature (podelitev maturitetnih spričeval in obvestil)
Poimenski razpored pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka poklicne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2017:

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2017 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2017. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 15)
Dostopnost