Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica v šolskem letu 2017/18 z Zavodom TV Galeja Ilirska Bistrica v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letih 2017-2018 sodeluje v projektu ureditve studia TV Galeja in usposabljanja dijakov za delo studijskega tehnika.

CILJI PROJEKTA

V okviru projekta želimo urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem se bodo snemale nove in kvalitetnejše televizijske oddaje. TV studio bo omogočal usposabljanje dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica za delo studijskega tehnika. Dijaki programa tehnik računalništva bodo v okviru obšolske dejavnosti pod mentorstvom profesorja Martina Simčiča sodelovali pri produkciji televizijskih oddaj s področja podjetništva in naravovarstva. Ob tem se bodo dijaki izobraževali in prikazovali dejansko stanje na področju LAS, s poudarkom na predstavitvi operacij SLR LAS. Poleg tega bi se z izvajanjem projekta ustvarili pogoji za zaposlitev in nova delovna mesta.

VIR FINANCIRANJA

Aktivnosti projekta so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.


(Število obiskov: 21)
Dostopnost