Select Page

Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in Šolskega centra Postojna, ki so v preteklih letih že izvajali aktivnosti ob evropskem dnevu jezikov, se bodo letos v torek, 26. septembra, pridružili akciji Pogovori se z menoj!, v kateri poleg omenjenih šol in Informacijske točke Europe Direct Primorsko-notranjske regije sodelujejo srednje šole širom Slovenije, skupaj z Europe Direct točkami v Murski Soboti, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in na Ravnah na Koroškem. Akcija bo na evropski dan jezikov potekla od 9h do 13h.

Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica  in Šolskega centra Postojna se bodo sprehodili po ulicah Ilirske Bistrice (Bazoviška, Cankarjeva, Trg maršala Tita) in Postojne (Tržaška, Ljubljanska, Prečna) ter mimoidoče nagovorili v tujem jeziku, se z njimi pogovorili oziroma jih v primeru nepoznavanja tujih jezikov kaj novega in zabavnega naučili. Na obeh v akcijo vključenih šolah se bodo tudi izvajali aktivni jezikovni odmori, to bo čas, ko bodo dijaki, ki imajo več znanja o tujih jezikih, na mlajše kolege ali sovrstnike prenašali jezikovno znanje. Dijaki pa bodo lahko sodelovali še pri svetovnem rekordu ob dnevu jezikov tako, da bodo posneli kratek videoposnetek o tem, zakaj imajo radi določene jezike. Posnetek lahko oddajo/bodo lahko oddali tukaj.

Namen evropskega dneva jezikov je občane in druge obiskovalce mest ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje. Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja, tako bo naloga dijakov da osveščajo občane in ostale obiskovalce mesta o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način – s pogovorom.


Ozadje evropskega dneva jezikov

Evropski dan jezikov je Svet Evrope prvič organiziral leta 2001 v okviru Evropskega leta jezikov. Evropska komisija in Evropski center za sodobne jezike dejavno sodelujeta pri organizaciji jezikovnih dogodkov na sam evropski dan jezikov ter v dneh pred in po njem.

Svet Evrope in Komisija sta podpisala partnerski sporazum, s katerim želita okrepiti sodelovanje pri spodbujanju uporabe orodij IKT na področju poučevanja jezikov, preskušanja jezikovnega znanja in ocenjevanja jezikovnih kompetenc.

Večjezičnost je v središču kulturne raznolikosti EU. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov priseljencev. Po svetu se govori od 6.000 do 7.000 jezikov, večina v Aziji in Afriki. Vsaj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezičnega ali večjezičnega, kar pomeni, da govorijo ali razumejo dva ali več jezikov.

Z razumevanjem in uporabo več jezikov lahko državljani bolje razvijamo svoje zmogljivosti na zasebnem in poklicnem področju. Znanje jezikov je bistveno tudi za enakost in vključevanje. Glede na čedalje večjo mobilnost, globalizacijo gospodarstva in spreminjajoča se gospodarska gibanja je potreba po učenju jezikov in razvoju večjezičnega in medkulturnega izobraževanja izrazitejša kot kdaj prej.

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so naslednji:

  • Opozarjanje javnosti na pomen jezikovnega izobraževanja in medkulturnega razumevanja.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
  • Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Spletna stran EK: http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm.

Spletna stran Sveta Evrope: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx.

Več informacij: Martina Erjavec, europe.direct@rra-zk.si, 041 843 441; Dolores Keš,  Šolski center Postojna, dolores.kes@scpo.si, 031 764 838; Cvetka Bajec, Gimnazija Ilirska Bistrica, cvetka.bajec@scpo.si


(Število obiskov: 10)
Dostopnost