Select Page

Prvi športni dan – planinski pohod

V soboto, 29. septembra 2018 (v skladu s Šolskim koledarjem 2018/19 nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018), bo za vse letnike programov gimnazija in tehnik računalništva organiziran prvi športni dan – PLANINSKI POHOD. TEGA DNE ŠOLSKI AVTOBUSI VOZIJO PO...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. R

V torek, 18. septembra 2018, bosta za 1. R organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica razreda (po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob 7.15, druga polovica razreda pa ob 9.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Opravljen bo tudi...

Svečani sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica

»Danes smo se zbrali, da sprejmemo medse nov rod dijakov in dijakinj Gimnazije Ilirska Bistrica. Na naši šoli imamo namreč ritual, ki zaznamuje vstop v srednjo šolo in s katerim se učenci – osnovnošolci preimenujejo v dijake – srednješolce.« S temi besedami je...

Razglasitev rezultatov jesenskega roka poklicne mature

Razglasitev rezultatov po jesenskem izpitnem roku poklicne mature bo v ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 11.00 v sejni dvorani ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna. Kasnejši prevzem dokumentacije bo mogoč ob predhodnem dogovoru s tajnico ŠMK za PoM. Kajetana Tornič,...

Izredni rok popravnih izpitov

Za dijake, ki so vložili vlogo za izredni izpitni rok in jim je bila vloga s strani kolegija Šolskega centra Postojna odobrena, bo v ponedeljek, 10. septembra 2018, izredni izpitni rok. Od 8.00 do 9.30 bo v učilnici št. 10 potekal pisni del izpitov. Potek izpita bo...

Svečani sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica

V torek, 11. septembra 2018, bo ob 12.30 uri pred vhodom v šolo potekal uradni sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica (programa gimnazija in tehnik računalništva). Dijaki/nje vseh oddelkov programov gimnazija in tehnik računalništva se v spremstvu...

Prvi šolski dan – ponedeljek, 3. september 2018

Prvi šolski dan v šolskem letu 2018/19 se za dijake/inje vseh letnikov gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva začne v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 8.00. Dijaki/inje se zberejo v učilnicah po naslednjem razporedu: ODDELEK IZOBR. PROGRAM...

Vloga za izredni rok popravnih izpitov

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov niso uspeli opraviti popravnih izpitov v rednih rokih, imajo možnost opravljanja popravnih izpitov v septembrskem izrednem izpitnem roku. Vlogo za opravljanje popravnih izpitov z navedbo razlogov in priloženimi dokazili (zdravniško...