Select Page

Delavnice karierne orientacije za 4. letnik

Za dijake 4. letnika gimnazije in tehnika računalništva bodo organizirane delavnice karierne orientacije. Delavnice bodo potekale v sredo, 9. 9. 2020, in sicer: za oddelek 4. A/IB, 3. šolsko uro v učilnici 4; za oddelek 4. R/IB, 6. šolsko uro v učilnici 5. Delavnice...

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A

V torek, 8. in 15. septembra 2020, bosta v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica za 1. A/IB (16 deklet in 12 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Zdravniški pregled bo potekal po abecednem vrstnem redu priimkov v...

Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika gimnazije

Spoštovani starši dijakov in dijakinj 1. letnika gimnazije. Vabimo vas na roditeljski sestanek za 1. letnik gimnazijskega programa, ki bo v torek, 8. septembra 2020, ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica (večnamenski prostor v pritličju desno). Po skupnem...

Prvi šolski dan – torek, 1. september 2020

Prvi šolski dan v šolskem letu 2020/21 se za dijake 2., 3. in 4. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva začne v torek, 1. septembra 2020, ob 8.00, za dijake 1. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva pa ob 8.15. V šolo...

Šolski prevozi in subvencija prevoza za dijake

Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke 11, Žiri) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. Upravičenci do...

Podaljšan status za dijake zaključnega letnika

Dijaki, ki niso uspešno zaključili zaključnega letnika in ki še niso ponavljali, se lahko v šolskem letu 2020/21 ponovno vpišejo v zaključni letnik kot dijaki s podaljšanim statusom. Vlogo za podaljšanje statusa dijaka in opravljanje manjkajočih obveznosti z...