Select Page

Subvencije prevoza za dijake

Konec julija 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake. To pomeni, da subvencija...

Podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Ilirska Bistrica

V ponedeljek, 16. julija, smo se letošnji maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica – vsaj velika večina izmed nas – končno odahnili. Tega dne je namreč Državni izpitni center – RIC Ljubljana objavil rezultate splošne mature 2012. Delež uspešnih maturantov na Šolskem...

Perpetuum gymnasile

Letošnje šolsko leto so dijakinje in dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica zaključili malo drugače. Konec pouka so namreč obeležili s tridnevno prireditvijo, ki je potekala od 14. do 16. junija 2012. Prvi dan se je v Knjižnici Makse Samsa odvijala predstavitev...

Kosovel, Spacal in botanični park

Dijakinje in dijaki 2. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica smo pod vodstvom prof. Mateje Rebec Hreščak in prof. Mojce Ota 18. junija 2012 izvedli kulturno-naravoslovni projektni dan v Sežani, Tomaju in Štanjelu. Najprej smo obiskali Botanični park v Sežani, ki je...

Na Dunaju

Dijaki 2. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica smo 31. maj in 1. junij preživeli na Dunaju. Prvi dan smo si ogledali mogočen dvorec Schönbrunn, njegove vrtove in sobane. Tako smo videli Zrcalno dvorano, v kateri je imel šestletni Mozart svoj prvi koncert, sobano, kjer...

Facta loquuntur – sociološki esej na temo izzivi sodobnega sveta

V vsej človeški zgodovini ni prišlo do sprememb v tolikšnem obsegu kot v 20. stoletju. Toda vse glasnejša so vprašanja, ali so nova družbena razmerja in napredek v znanosti dejansko spremenila sodobno družbo dovolj radikalno, da ta ni več enaka moderni. Preprosta...

Strokovna ekskurzija v Ljubljano

V ponedeljek, 11. junija, smo se dijaki 3. letnika programa tehnik računalništva odpravili na ekskurzijo v televizijsko hišo POP TV, Slovenski šolski muzej in Narodni muzej. Ob koncu dneva smo obiskali še slovenski parlament in spremljali redno sejo državnega zbora....

Župančičeva Tery

Tery Žeželj, dijakinja 2. A/IB, se je po oceni strokovne komisije 22. Župančičeve frulice uvrstila med 5 najboljših srednješolskih pesnikov oz. pesnic. Sodelovalo je 27 dijakov oz. dijakinj.  Na zaključni prireditvi, ki je potekala 11. junija v Vinici, je...